Byrja aftur Upplýsingar

Um Kosningavitann – HelpMeVote

Svaraðu hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum til að komast að því hvaða stjórnmálaflokkur / framboð það er sem þú átt mest sameiginlegt með.

Tilbaka Upplýsingar

Spurning 1/30

Leyfa ætti frjálsar fjárfestingar einstaklinga og einkafyrirtækja í orkugeiranum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 2/30

Fyrirtæki í ríkisrekstri vinna almennt betur að almannahag en fyrirtæki í einkarekstri

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 3/30

Friðhelgi náttúrunnar á að vera æðri hagsmunum atvinnulífsins þegar virkjanakostir og iðnaður eru til umræðu

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 4/30

Álver og sambærileg stóriðja hafa almennt séð bætt íslenskt samfélag

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 5/30

Lækka ætti skatta á Íslandi, þó það þýði að skera þurfi niður ríkisútgjöld og opinbera þjónustu

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 6/30

Bankastarfsemi á Íslandi ætti að vera rekin af hinu opinbera

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 7/30

Stefna ætti að auknum einkarekstri í íslensku heilbrigðiskerfi

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 8/30

Hækka ætti skatta á hátekjufólk til að draga úr ójöfnuði

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 9/30

Að banna einnota plastumbúðir er sýndarmennska í umhverfismálum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 10/30

Leyfa ætti frjálsa sölu léttvíns og bjórs í íslenskum matvöruverslunum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 11/30

Einstaklingum ætti að vera frjálst að neyta hvers kyns vímuefna svo fremi sem þeir skaða ekki aðra

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 12/30

Hinu opinbera ber að setja lög og reglur til að jafna hlutföll kynjanna í stjórnmálum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 13/30

Eðlilegt er að á Íslandi sé þjóðkirkja sem stjórnvöldum ber að vernda og styðja sérstaklega

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 14/30

Auka ætti fjárframlög Íslands til alþjóðlegs þróunarsamstarfs

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 15/30

Taka ætti við fleiri flóttamönnum og hælisleitendum á Íslandi en nú er gert

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 16/30

Rýmka ætti verulega fyrir innflutningi á erlendum landbúnaðarvörum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 17/30

Rýmka ætti möguleika erlendra einstaklinga og fyrirtækja til að kaupa og eiga fasteignir og jarðir á Íslandi

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 18/30

Innflytjendur eiga að þurfa að aðlagast íslenskum gildum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 19/30

Íslensk menning á undir högg að sækja vegna alþjóðavæðingar

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 20/30

Of margar ákvarðanir sem hafa áhrif á íslenskt samfélag eru teknar innan alþjóðastofnana á kostnað innlendrar ákvarðanatöku

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 21/30

Upptaka erlends gjaldmiðils er nauðsynleg fyrir efnahagslegan stöðugleika á Íslandi

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 22/30

Frumvarp Stjórnlagaráðs ætti að verða grundvöllur að nýrri stjórnarskrá Íslands

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 23/30

Ísland ætti að hefja á ný og ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 24/30

Breyta þarf íslenska kvótakerfinu í sjávarútvegi í grundvallaratriðum

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 25/30

Flytja ætti Reykjavíkurflugvöll úr Vatnsmýrinni

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 26/30

Stofna ætti þjóðgarð á miðhálendinu

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 27/30

Stjórnvöld ættu að beita harðari aðgerðum til þess að sporna gegn loftlagsbreytingum jafnvel þó það dragi úr hagvexti

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 28/30

Ríkisstjórnin á að fara að tillögum sóttvarnarlæknis við COVID-19 jafnvel þó þær hafi neikvæð áhrif á efnahagslífið

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 29/30

Nota ætti vegtolla í auknum mæli til að fjármagna vegakerfið

 
Tilbaka Upplýsingar

Spurning 30/30

Borgarlína (hraðvagnakerfi með sérakreinum) er þjóðhagslega óhagkvæm og ríkið ætti ekki að styrkja slíka framkvæmd

 
Tilbaka Upplýsingar

Um það bil að klárast

Upplýsingar um þig
Ef þú ætlar að kjósa í næstu Alþingiskosningum og ef þú kaust síðast (2017), hvaða flokk kaust þú, hvaða flokk ætlar þú að kjósa og hversu viss ertu um val þitt?